Hypnose & EMDR - Hypnose Rotterdam - Het Centrum voor Hypnose & Regressie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hypnose & EMDREye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries.
Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Wanneer EMDR?
Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.
Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Gebeurtenissen:
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. 
Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:
 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • natuurramp
 • oorlogssituatie
Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:
 • verlies van een baan
 • verlies van een geliefde
 • verlies van autonomie ( zelf keuze)

Klachten:
Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:
 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Wat is het resultaat van EMDR?
EMDR is een zeer effectieve therapievorm. Al na één enkele sessies merk je resultaten zoals:
 • het verdwijnen van flashbacks en nachtmerries
 • een sterke vermindering van angsten, fobieën en paniekreacties
 • neutraal terug kunnen denken aan traumatische ervaringen
 • het loslaten van negatieve conclusies en overtuigingen
 • minder behoefte hebben aan verslavende middelen
 • meer zelfvertrouwen krijgen en ook eigenwaarde opbouwen
 • meer plezier hebben in het leven en ook meer vertrouwen in de toekomst

Waarom de combinatie met Hypnose?
Zowel in de voorbereidende, als in de verwerkingsfase van EMDR, is er erg veel geleend van de hypnotherapie. Spreekt men in EMDR over linking van informatie, zo spreekt men het in hypnotherapie over het leggen nieuwe associatieve verbanden als de essentie van therapie. Hypnotherapeutische kennis en ervaring sluit dus heel mooi aan op EMDR. Daarnaast ligt het behandeldoel van EMDR in het werkgebied van de hypnotherapeut: het onderbewustzijn.

Zonder de verschillen tussen EMDR en hypnotherapie te willen ontkennen, is de uitspraak van de bekende Amerikaanse EMDR-trainster Carol Forgash op het EMDR-congres te Milaan in 2015 tekenend: "
..eigenlijk zijn we als EMDR-therapeuten met hypnotherapie bezig....".

Verdere overeenkomsten:

Aandachtsfixatie
Zowel bij hypnose als bij EMDR richt de cliënt de aandacht op één punt. Bij EMDR zijn dit de bewegende vingers van de therapeut.

Passieve mentale instelling
Zowel bij EMDR, als hypnose, wordt een passieve mentale instelling aangemoedigd. Bij EMDR door instructies om 'op te laten komen wat er opkomt' en 'het te laten gebeuren'.

Future Pacing
Zowel bij EMDR, als hypnose, wordt er gebruik gemaakt van future pacing. ( =  is een soort mentale beeldvorming, een krachtige manier om veranderingen en middelen te verankeren of te verbinden met toekomstige situaties of een bepaald evenement. (zoals een sportprestatie of examen).

Inductietechnieken
Inductietechnieken en cyclische herhalingen worden zowel bij EMDR als hypnose gebruikt.


Kosten Hypnose Sessie:  € 125,- 
Aanbieding : 3 sessies voor €350,-
(Uitgezonderd Virtuele Maagband)

Alle Hypnose sessies worden in een keer van te voren betaald

Contact:

 Jolanda van Bavel -  06 - 45 62 42 75   info@hypnosecentrumderoos.nl

Of klik hier als je wil  dat ik contact met je op neem voor een Hypnose Sessie.

Een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu